Författare: Ordförande

Jimmy Thorsell - Ordförande för Svenska Kendoförbundet.