Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner bör inkomma i god tid innan mötet.